Kvalité, miljö och socialt ansvar


Vi väljer att arbeta med naturliga material som kan återanvändas. Målsättningen är att välja de material och behandlingar som gör minst skada på miljö och omvärld utan att tumma på kvalitén. Vi väljer noggrant ut leverantörer som arbetar för en bättre värld och genom att etablera ett nära samarbete kan vi kontrollera att våra mål efterlevs.


Detta är ett led i vårt arbete med att arbeta långsiktigt.